TEEHETKI – Keskusteluja ruoasta ja identiteetistä Suomessa

Mitä syömme ja miksi? Miten erilaisiin yhteisöihin kuuluminen muokkaa makumieltymyksiämme? Mikä muuttuu toiseen maahan muuttaessa? Miten perinteet säilyvät tai muuttuvat? Mitä asioita halutaan jakaa uusien ystävien tai naapurien kanssa?

Suunnittelimme keskustelevamme näistä kysymyksistä yhteisen pöydän ääressä, mutta koronaviruksen takia siirsimme tapaamiset virtuaaliympäristöön ja järjestimme teehetkiä videopuhelujen avulla. Teetarjoilu katettiin jokaisen osallistujan kotiin tilaamalla teeleivät kuljetuspalvelusta. Virtuaaliympäristön ansiosta ”saman pöydän” ääreen saattoi tulla ihmisiä Helsingistä, Turusta, Tampereelta, Kotkasta, Joensuusta ja Petroskoista. Joku oli asunut Suomessa vasta muutamia kuukausia, joku taas vuosikymmeniä. Osallistujat kertoivat tarinoitaan, jotka liittyivät ruokaan, lapsuuteen ja vanhoihin tuttuihin sekä uusiin makuihin. Neljän tapaamisemme teemat olivat Perinneruoat, Erikoiset ruoat, Teetä vai kahvia ja Pääsiäinen.

Näillä sivuilla on pätkiä keskusteluista, jotka nauhoitimme ja litteroimme. Tekstejä työstäessämme yritimme säilyttää keskustelukumppanin puheen mahdollisimman muuttumattomana. ”Väärät” sanat, arkikieli, epäloogisuus ja puutteet kerronnassa välittävät tunteen siitä kuin kuulisimme katkelmia jonkun keskustelusta.

Kaikki tarinat ovat saaneet innoituksensa valokuvista. Valitsimme kuvia Museoviraston Kuvakokoelmista jokaista tapaamista varten, ja osallistujat lähettivät meille myös omia kuviaan. Näin keskustelu lähti liikkeelle valokuvista. Osan Teehetki-sivuston tarinoiden kuvista katsoimme yhdessä osallistujien kanssa teehetkiä viettäessämme, osan projektiryhmä valitsi kokoelmista, kerrottujen tarinoiden perusteella.

“Teehetki” (ven. chaepitie) merkitsee venäjäksi hetkeä, jolloin kokoonnutaan pöytään teen ja leivonnaisten äärelle, viettämään mukavaa aikaa yhdessä ja keskustelemaan. Teehetki voi olla arkipäivän tavallinen tapahtuma tai juhla. Joskus se kestää useita tunteja ja teetä juodaan kuppikaupalla, vaikka vieraita olisi vain yksi.

Voit tutustua projektiin myös Teehetki-sivustolla.

ЧАЕПИТИЕ – Разговоры о еде и идентичности в Финляндии

Что мы едим и почему? Как вкусовые предпочтения связаны с принадлежностью к тому или иному сообществу? Что меняется при переезде в другую страну? Как сохраняются или изменяются традиции? Чем хочется поделиться с новыми друзьями и соседями?

Мы планировали обсуждать эти вопросы за общим столом, но из-за карантина перенесли встречи в виртуальное пространство и организовали онлайн-чаепития с доставкой выпечки на домашние адреса наших гостей. Благодаря этому «за одним столом» смогли оказаться жители Хельсинки, Турку, Тампере, Котки, Йоэнсуу и Петрозаводска. Кто-то прожил в Финляндии только пару месяцев, кто-то — несколько десятков лет. Участники делились своими историями, связанными седой, детством, давно знакомыми и новыми вкусами. Традиционная еда, Необычная еда, Чай или кофе, Пасха — темы четырех наших встреч.

В экспозиции представлены фрагменты бесед, которые мы записали и расшифровали. Работая над текстами, мы старались оставить речь собеседников почти нетронутой. ”Неправильные” слова, просторечия, сбивчивость и нестыковки в рассказе сохраняют ощущение будто мы слышим отрывки из чьей-то беседы.

Все истории вдохновлены фотографиями из коллекции архивных изображений. Мы выбрали их специал ьно для каждой встречи, а наши гости прислали нам свои. Так фотографии стали поводом для начала разговора. Часть из них мы рассматривали прямо на чаепитии вместе сгостями, другие выбрали из коллекции сами, ориентируясь на сюжеты рассказанных нам историй.

Вы также можете познакомиться с проектом ”Чаепитие”, и включенными в него фото и рассказами на сайте проекта.

NÄYTTELYN TEKIJÄT

Teehetki-projektin toteutus ja suunnittelu / näyttelyn kuratointi: Nadezhda Gretskaya, Dina Grigoreva, Svetlana Nybyggar, Polina Razorilova
Tekstien käännökset venäjä-suomi: Anni Lappela
Kiitokset: Margarita Rantamaa, Kohtaamispaikka Tsaikka, Daria Agapova, Natalia Riipinen, Suvi Sillanpää
Lämmin kiitos kaikille Teehetki-projektiin osallistuneille!

Museoviraston Kuvakokoelmien kuvat julkaistaan lisenssillä CC BY 4.0. Muiden kuvien tekijänoikeudet kuuluvat niiden kuvaajille. Kuviin liittyvien tarinoiden tekijänoikeudet kuuluvat näyttelyprojektien osallistujille.
Introkuva: Retkikattaus. Volker von Bonin, Historian Kuvakokoelma, Museovirasto

АВТОРЫ ВЫСТАВКИ

Планирование и реализация проекта «Чаепитие» / курирование выставки: Надежда Грецкая, Дина Григорьева, Светлана Нюббюгар, Полина Разорилова
Переводы с русского на финский: Анни Лаппела
Спасибо: Маргарите Рантамаа, Клубу ”Чайка”, Дарье Агаповой, Наталье Риипинен, Суви Силланпяа
Мы искренне благодарим всех участников проекта ”Чаепитие”!

Изображения из Архива документальных изображений публикуются в соответствии с лицензией CC BY 4.0. Авторские права на другие изображения принадлежат их авторам. Авторские права на тексты, связанные с изображениями, принадлежат участникам выставочных проектов.

Päädyin Suomeen, koska menin naimisiin suomalaisen kanssa…

Я оказалась в Финляндии, потому что вышла замуж за финна…

Muutin Suomeen opintojen takia. Muistan lounaani yliopiston ruokalassa…

Мой переезд в Финляндию связан с учебой. Я помню свои обеды в университетском кафе…

Rakastan suomalaista keittiötä. Mieheni taas rakastaa venäläistä…

Я обожаю финскую кухню. А муж у меня любит русскую…

Lohikeitto…. Kun isäni tulee kylään meille Helsinkiin, erottamaton osa ohjelmaa…

Лососевый суп, да… Когда мой папа приезжает в Хельсинки в гости…

Synnyin Uralille, mutta kasvoin syvällä Siperiassa, soilla…

Я родилась на Урале, а выросла в глубокой Сибири, в болотах…

Työskennellessäni Pielisen museossa käänsin museon materiaaleja suomesta venäjäksi…

Когда я работала в музее Пиелинен, я переводила музейные материалы с финского на русский…

Suomalaiset poimivat hyvin vähän marjoja. He ostavat ne ennemmin kaupasta…

Очень мало финнов собирают ягоды. Они скорее пойдут в магазин и купят…

Pääsiäispöytä 2020…

Пасхальный стол 2020…

Olen syntynyt Kubanissa. Kulitsoja leivottiin paljon…

Я выросла на Кубани. Там куличей пекли много…

Tarinani liittyy leivoksiin, joita rakastan. Nämä joutsenleivokset ovat valokuvassa…

Моя история связана с пирожными, которые я обожаю. И эти пирожные-лебеди есть на фотографии…

Kuvassa on taloustyökaluja ja roikkuu kalaa. Meillä Siperiassa, missä olen kasvanut, kuivatettiin myös kalaa…

Здесь на фото показано хозяйственное строение, и висит рыба…

Juon kahvia isosta Muumi-mukista. Siinä on tällainen kuva…

Я пью кофе из большой кружки, из серии муми-кружек…

En tietenkään tiedä muista perheistä, mutta meidän perheessämme Permissä ei juotu kahvia…

Не знаю, конечно, как в других семьях, но у нас в Перми кофе как-то не пили…

Minusta tuntuu, että kaikki suomalaiset jouluruoat ovat … jotakin laatikoita…

Мне кажется все рождественские блюда в Финляндии – такие… запеканки

Tarinani yllättävästä ruoasta kertoo hernekeitosta…

Моя история о неожиданной еде касается горохового супа…

Olen kotoisin Ukrainasta. Muutin Suomeen heti opintojen jälkeen, ja olen koko ajan työskennellyt ravintola-alalla…

Я с Украины. Переехала в Финляндию сразу после учебы и всегда работала в сфере общественного питания…

Yhteen ainoaan ruokaan en ole tykästynyt, kun sain tietää, mistä se valmistetaan…

Только одно финское блюдо я не приняла. Потому что узнала, из чего оно готовится…

Yritin tarjota läheisilleni Suomessa kurpitsapiirakkaa…

Я пробовала угощать моих близких в Финляндии пирогами с тыквой…

Valokuva, jossa neljä henkilöä leikkaa kalakukkoa…. Mieheni valmistaa sitä todella taitavasti…

Есть фотография, где четыре человека разрезают калакукко… Мой муж его виртуозно готовит…

Tässä valokuvassa äiti, ja ilmeisesti tytär tai mahdollisesti lapsenlapsi, leipovat piirakkaa…

На этой фотографии мать и, по-видимому, дочка, а может быть, внучка, лепят пироги…

Meille sattui liikuttava juttu tänä vuonna pääsiäisenä. Minulla on kolme pientä tyttöä…

У нас такая трогательная история случилось в этом году на Пасху. У меня три маленьких девочки…

Haluan puhua siitä, että minkä kalenterin mukaan eletään…

Я хочу сказать по поводу того, какой календарь соблюдать…

Mieheni lapsenlapsille ei ennen vuoden ikää anneta mitään makeisia…

Вот внуки моего мужа… До года – никаких сладостей…

Kuvassa majatalon tytär Taina Kuusimäki ”siittaa piiruan tahasjauhoja” vuonna 1929…

На фотографии, Тайна Куусимяки печёт пироги на постоялом дворе в 1929 году…

Haluaisin sanoa muutaman sanan samovaarista, ja valmistelin jopa kuvan…

Я пару слов о самоваре хотела сказать и даже картинку приготовила…

Minulla on suosikkimuki, suuri ja vino. Olen ostanut sen Tanskasta…

У меня есть любимая чашка, кривая и большая. Я её купила в Дании…

Tarjoan mielelläni ruokaa. Jos vieraita tulee, minulla on kuin sadun itsestään täyttyvä pöytäliina…

Я вообще люблю угощать. Пришли бы в гости – у меня была бы скатерть-самобранка…

Mieheni pitää todella paljon… mikä sen nimi nyt onkaan… kernokeitosta (hernekeitosta)…

Мой муж очень любит этот… как он называется… кернокейто [фин. hernekeitto, финский гороховый суп]…

Kun Grigori Osterin kirja käännettiin suomeksi, kustantaja järjesti Suomessa julkaisutilaisuuden…

Когда книжку Григория Остера перевели на финский язык, издатель устроил в Финляндии презентацию…

Valitsin valokuvan, jossa neljä miestä ammentaa keittoa keittokulhosta…

Я выбрала фотографию, где четверо мужчин разливают суп из супницы…

Kasvoin Viipurissa. Muistan, että joskus televisiossa kerättiin erikoisia perhereseptejä…

Я выросла в Выборге. Помню, что в какой-то момент на телевидении собирали необычные семейные рецепты…

Kalakukosta. En voi ymmärtää ajatusta kalasta sianrasvan kera… Se ei ole minua varten…

Насчет калакукко. Я не могу принять эту мысль – рыба с салом… Это не моё…

Vielä mustikkapiirakka. Kun leivon sitä, teen vähän paksumman pohjan…

Ещё вот мустиккапииракка. Когда я пеку, у меня похья [фин. pohja, основа] немножко потолще…

Minulle täkäläiset pääsiäisperinteet olivat aivan uusia…

Для меня здешние пасхальные традиции были совсем новыми…

Pääsiäiseksi meille, kolmelle tytölle, ommeltiin uudet mekot. Se oli sodanjälkeistä aikaa…

К Пасхе нам, троим девчонкам, шили платьишки новенькие. Это было послевоенное время…

Lapsuudessa jäätelö hämmensi minua yhdellä tavalla…

Мороженое в детстве поражало меня одним – тем, как его ела моя бабушка…

Tässä valokuvassa huomioni kiinnitti nurkassa oleva ikoni, Käsittä tehty Kristus…

На этой фотографии моё внимание привлекла икона в углу – Спас Нерукотворный…

Olimme äidin kanssa Italiassa. Italiassa juodaan tietysti kahvia…

Мы с мамой были в Италии. Италия – это, конечно, кофе…

Muistan todella hyvin, miten saavuin musiikkikouluun viulutunnille…

Я очень хорошо помню, как прихожу в музыкальную школу на урок по скрипке…

Kun olimme menneet naimisiin ja vietimme ensimmäistä joulua, mieheni paistoi seitsemänkiloisen kinkun…

Когда мы поженились и у нас было первое йоулу, мой муж семикилограммовую кинкку…

Stadin Silakkamarkkinat, 2019
 Ярмарка балтийской сельди в Хельсинки, 2019

Herneen säilöntä, 1963
Консервирование гороха на фабрике Paulig, 1963

Hernesoppatarjoilu aktiivimallin vastaisessa mielenilmauksessa Senaatintorilla, 2018
Митинг на Сенатской площади в знак протеста против активной модели трудоустройства.
Раздача горохового супа, 2018

Pannukakkukekkerit, 2013
Блинное пиршество, 2013

Suomen Punaisen Ristin sairaala: keittiö, 1932
Госпиталь Красного Креста в Финляндии: кухня, 1932

Maustekurkkujen säilöntä Marke Oy:n Turun jalostuslaitoksella, 1964
Консервирование маринованных огурцов на предприятии Marke Oy (Ltd.) в Турку, 1964

Pariskunta syö rapuja Restaurang Nautical -ravintolassa
Пара ест раков в ресторане Restaurang Nautical

Nainen hämmentää kattilaa liedellä keittiössä, 1932
Женщина помешивает еду в кастрюле на плите, 1932

Ruokailu, 1957
Мужчины за обеденным столом, 1957

Talvinen Kauppatori ja Keisarinnan kivi
Торговая площадь зимой. Обелиск императрицы

Nainen paistaa karjalanpiirakoita Saarella
Женщина печет карельские пирожки (калитки) в Саари

Leipäjuusto valmiina, Ylitornion Kuivakangas, Uusitalo, 1957
Финский жареный сыр. Юлиторнио, Куивакангас, Ууситало, 1957

Matti Jämsä seurueineen syömässä Kalle Anttoonin valmistamaa kalakukkoa, 1954
Матти Ямся и его друзья едят приготовленный Калле Анттоони калакукко, 1954

Matti Jämsä seurueineen syömässä Kalle Anttoonin valmistamaa kalakukkoa, 1954
Матти Ямся и его друзья едят приготовленный Калле Анттоони калакукко, 1954

Gutzeitin savotta Ilomantsissa, 1926
Предприятие Гутцейта в Иломантси, 1926

Keitinpiiraitten valmistus: piiraankuoret täytetään ja käännetään umpeen, 1935
Приготовление пирожков. Tесто наполняется начинкой и сворачивается, края пирожков соединяются, 1935

Nainen myy marjoja ja omenoita Kauppatorilla, 1934
Женщина продает ягоды и яблоки на Торговой площади в Хельсинки, 1934

Lapset poimivat marjoja Suomussalmen metsässä, 1965
Дети собирают ягоды в лесу Суомуссалми, 1965

Pääsiäispäivän noidat, 1977
Пасхальные ведьмочки, 1977

Trulleja, 1960-1968
Пасхальные ведьмочки, 1960-1968

Pääsiäispöytä, 2020
Пасхальный стол, 2020.

Tyttö taittelee pajunoksia pajupensaasta, 1959
Девушка отламывает ивовые ветки с куста ивы, 1959

Tyttö mekko päällään, 1937
Девочка в платье, 1937

Pääsiäispöytä, 2020
Пасхальный стол, 2020

Kuvattu kioskin asiakkaita. Lapsia ja muutama aikuinen kioskin terassilla. Pöydällä salmiakki aski, 1961
На террасе киоска покупатели: дети и несколько взрослых.
На столе лежит упаковка салмиакки (солёной лакрицы), 1961

Tytöt istuvat kivimuurilla jäätelöä syöden, 1971
Девочки сидят на каменном валу и едят мороженое, 1971

Suomi 100, Linnan juhlien tarjottavien valmistus, 2017
100 лет независимости Финляндии, приготовление угощений к приёму в президентском дворце, 2017

Majatalon tytär Taina Kuusimäki ”siittaa piiruan tahasjauhoja”, 1929
Тайна Куусимяки печёт пироги на постоялом дворе, 1929

Keitinpiiraitten valmistus: piiraankuoret täytetään ja käännetään umpeen, 1935
Приготовление пирожков. Tесто наполняется начинкой и сворачивается, края пирожков соединяются, 1935

Kalaa kuivatetaan seinällä, 1912
Рыба сушится на стене, 1912

Kondratjevien talo Padmozeron kylässä Äänisniemellä
Дом Кондратьевых в деревне Падмозеро в Заонежье

Fazerin kahvilan kultahuone, 1930
Золотой зал кафе Fazer, 1930

Pikku Myy -muki
Кружка с Малышкой Мю

Kahvimuki, 2020
Кофейная кружка, 2020

Lapsia kahvitauolla, 1958
Перекус с кофе у детей, 1958

Nainen olohuoneessa, 1960-luvun loppu
Женщина в гостиной, конец 1960-х

Venäläisen klubin illanvieton ruokapöytä, 1936
Сервированный стол на вечеринке в русском клубе, 1936

Jouluruokaa: kinkku ja porkkanalaatikkoa
Рождественская еда: ветчина и морковная запеканка

Joulunalusaskareita Ali-Seppälän talossa, 1956
Самодельные рождественские украшения в доме Али-Сеппяля, 1956